lamintex windowsills manufacturer lamintex worktops windowsills and worktops producer

Projekt UE

TYTUŁ PROJEKTU

Wdrożenie wyników prac badawczych w postaci strukturalnego absorbera wilgoci połączeń meblowych

w firmie Lamintex.

 

CEL PROJEKTU

Poprawa innowacyjności i konkurencyjności oferty produktowej.

 

BENEFICJENT

LAMINTEX Sp. z o.o 

 

WARTOŚĆ PROJEKTU

38 296 050.00 zł

 

DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ

14 010 750.00 zł

 

OPIS PROJEKTU 

Projekt polega na wdrożeniu wyników prac badawczych przeprowadzonych przez Lamintex samodzielnie oraz we współpracy z Politechnika Warszawską, których efektem było opracowanie elastycznego absorbera wilgoci do połączeń meblowych. Opracowany absorber znacząco zwiększa trwałość mebli kuchennych i blatów, dzięki czemu przyczyni się do wprowadzenia na rynek produktów (blatów) o niespotykanych - w ofercie innych przedsiębiorstw - parametrach i własnościach użytkowych. W dniu 20.12.2017r. Spółka otrzymała z UP RP sprawozdanie o stanie techniki zgłoszenia nr P.423616 niepodważające nowości i poziomu wynalazczego wynalazku (3XA). W ramach projektu powstaną nowoczesne i wydajne ciągi technologiczne do produkcji pełnego asortymentu innowacyjnych blatów z absorberem, w tym kastomizowanych o znacząco poprawionych cechach i parametrach użytkowych zgodnie z opracowanymi w trakcie wcześniejszych prac badawczo-rozwojowych wynikami. Dzięki przeprowadzonym badaniom i realizacji inwestycji Spółka w efektywny sposób poprzez implementację nowatorskiego absorbera wilgoci wyeliminuje dotychczasowe ograniczenia w zakresie bezpieczeństwa użytkowania blatów kuchennych oraz wydłużenia ich trwałości i długości użytkowania o 50%. Projekt w fazie inwestycyjnej trwać będzie 18 miesięcy. Rezultat umożliwi rozwiązanie kluczowego problemu związanego z efektywną ochroną przed wilgocią na złączach montażowych i przyczyni się do zastosowania zasady 4R w produkcji. Projekt wpisuje się w cel główny POIR i realizuje hasło przewodnie: „od pomysłu do rynku".Numer referencyjny programu pomocowego: SA 42799(2015/X). Przeznaczenie pomocy publicznej:art 14 KE nr 651/2014