lamintex windowsills manufacturer lamintex worktops windowsills and worktops producer

Dotacja na kapitał obrotowy

LAMINTEX sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 pn. Dotacja na kapitał obrotowy dla Lamintex sp. z o.o.